Utmärkelser

Våra utmärkelser för produkter & tjänster

Vi är stolta över att presentera de bästa produkterna och tjänsterna inom olika kategorier. I samband med det tilldelar vi även utmärkelser baserade på dess prestationer. Utmärkelserna är utformade för att vara en kvalitetssymbol som ger dig som konsument en tydlig indikation på vad som är bäst.

För att säkerställa ett konsekvent och pålitligt resultat har vi upprättat riktlinjer och krav för varje utmärkelse. Vissa utmärkelser tilldelas endast en produkt per kategori, medan andra kan tilldelas flera produkter.

På denna sida förklarar vi varje utmärkelse mer i detalj och vad som krävs av produkterna för att bli tilldelade utnämningarna. Om du vill ha en djupare förståelse i hur vi arbetar för att komma fram till vilka produkter som får utmärkelser så bör du läsa vår arbetsprocess.

Innehållsförteckning

 1. Förklaring av våra utmärkelser
 2. Använda utmärkelserna (för företag)

1. Förklaring av våra utmärkelser

Här nedanför kan du läsa en förklaring av våra utmärkelser och dess kriterier.

Utmärkelse Beskrivning

Bäst i Test

Bäst i Test 2023

Utmärkelsen ”Bäst i Test” är den bästa utmärkelsen en produkt eller tjänst kan få.

Följande kriterier krävs:

 • Produkten har blivit testvinnare i minst ett oberoende test där andra produkter varit med. Testet kan varit utfört av tredje part eller av Testat.nu egna testpanel.
 • Konsumenternas omdömen ska vara bland det bästa i sammanställningen med överväldigande bra betyg.
 • Utmärkelsen kan bara ges ut en gång per kategori.

Bästa Valet

Bästa Valet 2023

Utmärkelsen ”Bästa Valet” är en utmärkelse som tilldelas den bästa produkten eller tjänsten för en kategori där den testvinnande referensen som krävs för ”Bäst i Test” saknas.

Följande kriterier krävs:

 • Produkten eller tjänsten har presterat bra i oberoende tester och/eller produktrecensioner.
 • Konsumenternas omdömen ska vara bland det bästa i sammanställningen med överväldigande bra betyg.
 • Pris, specifikationer och andra detaljer ska peka på att produkten eller tjänsten är det bästa valet jämfört övriga alternativ.
 • Utmärkelsen kan bara ges ut en gång per kategori och endast om ”Bäst i Test” inte gått att applicera.

Bästa Premiumval

Bästa Premiumval 2023

Utmärkelsen ”Bästa Premiumval” tilldelas en produkt eller tjänst som presterar bättre än testvinnaren men på bekostnad av priset. Prisnivån ligger ofta klart högre än vad genomsnittskonsumenten letar efter. De är ofta bästa valet för konsumenter med större behov.

Följande kriterier krävs:

 • Ett tydligt premiumbetyg i prestanda och kvalitet som är bättre än testvinnaren.
 • Kostar tydligt mer än testvinnaren och i en prisklass många konsumenter vill undvika.
 • Kan anses vara bästa valet för de med större behov eller som kan tänka sig lägga en extra summa pengar.
 • Konsumenternas omdömen ska vara bland det bästa i sammanställningen med överväldigande bra betyg.
 • Utmärkelsen kan bara ges ut en gång per kategori.

Mest Prisvärd

Mest Prisvärd 2023

Utmärkelsen ”Mest Prisvärd” tilldelas den produkt som bäst lyckas kombinera pris och prestanda på ett genomtänkt sätt. Många konsumenter vill ha en bra produkt men inte betala mer än nödvändigt. Denna utmärkelse är tänkt att vägleda i denna fråga.

Följande kriterier krävs:

 • Produkten eller tjänsten ska utmärkas av att vara det bästa alternativet i ett lägre prissegment.
 • Prisnivån ska vara påtagligt lägre än testvinnaren när utmärkelserna delas ut.
 • Den ska ha presterat bra i tester och/eller i recensioner utförda av oss eller tredje parter.
 • Konsumenternas omdömen ska vara väldigt bra efter vår sammanställning. Inga större allvarliga brister får synas i granskningen.
 • Utmärkelsen kan bara ges ut en gång per kategori.

Rekommenderas

Rekommenderas 2023

Utmärkelsen ”Rekommenderas” är en utmärkelse som ges till väldigt bra produkter som presterat bra i tester och när vi granskat dem. De kan ofta vara starka utmanare till ”Bäst i Test” eller ”Bästa Valet”.

Följande kriterier krävs:

 • Konsumenternas omdömen ska vara väldigt bra efter vår sammanställning. Inga större allvarliga brister får synas i granskningen.
 • Testresultat i tester och/eller i recensioner ska vara bra och klart bättre än genomsnittsprodukter.

Äldre utmärkelser

Bästa Budgetval

Bästa Budgetval 2023

Bästa Budgetval är en äldre utmärkelse som vi använde oss för att beskriva den mest prisvärda produkten. I samband med att vi förtydligade våra kriterier och genomförde andra ändringar så ersattes utmärkelsen.

Bra Produkt

Bra Produkt 2023

Bra Produkt är en äldre utmärkelse som vi använt oss av för att beskriva produkter som helt enkelt är ”bra”. Det är en utmärkelse som oftast gett till produkter som är tänkbara alternativ till de bästa beroende på situation.

2. Använda utmärkelserna (för företag)

Vill du använda våra utmärkelser?

Det går bra! Följande länkar ger dig informationen du behöver:

 • Media & Press – Nedladdningsbara bilder, riktlinjer för användning och annan viktig information.