Utmärkelser

Utmärkelser 2023I samband med att vi presenterar de bästa produkterna inom olika kategorier tilldelas även produkter utmärkelser baserat på hur de presterat. Utmärkelserna har för avsikt att vara en kvalitetssymbol som snabbt ger dig som besökare en indikation på hur bra produkten är.

För att uppnå ett konsekvent och pålitligt resultat är riktlinjer och krav uppsatta för de olika utmärkelserna. Vissa utmärkelser tilldelas endast en produkt per kategori medan andra utmärkelser kan tilldelas flera produkter.

På denna sida förklarar vi utmärkelserna närmare och vad det krävs av produkter för att få olika utnämningar. Du kan även läsa om hur dessa utmärkelser får användas och refereras till av företag och privatpersoner.

Innehållsförteckning

 1. Förklaring av utmärkelser
 2. Använda utmärkelserna
 3. Ladda ner mediakit

1. Förklaring av utmärkelser

Våra olika utmärkelser som tilldelas produkter.

Utmärkelse Beskrivning

Bäst i Test

Bäst i Test 2023

 • Utmärkelsen tilldelas maximalt 1 st produkt per kategori.
 • Produkten ska genomgående presterat bra i test(er) och utsetts till ”bäst i test” i minst ett oberoende test.
 • Produkten ska också sakna omfattande negativa betyg lämnade av konsumenter samtidigt som prispunkten anses vara rimlig.
 • Stort urval av goda konsumentomdömen från bra källor stärker underlaget av den utvalda produkten.

Bästa Valet

Bästa Valet 2023

 • Utmärkelsen tilldelas maximalt 1 st produkt per kategori där ingen produkt utsetts till ”Bäst i Test”.
 • Produkten ska genomgående presterat bra i test(er), recensioner och den data som finns tillgänglig vid publicering.
 • Produkten ska också sakna omfattande negativa betyg lämnade av konsumenter samtidigt som prispunkten anses vara rimlig.
 • Stort urval av goda konsumentomdömen från bra källor stärker underlaget av den utvalda produkten.

Bästa Premiumval

Bästa Premiumval 2023

 • Utmärkelsen tilldelas maximalt 1 st produkt per kategori.
 • Produkten framstår gärna som innovativ med fler funktioner på bekostnad av ökat pris där kostnadsökningen ofta blir diskutabel.
 • Produkten ska genomgående presterat bra i test(er), recensioner och den data som finns tillgänglig vid publicering.
 • Produkten ska också sakna omfattande negativa betyg lämnade av konsumenter samtidigt som prispunkten anses vara rimlig.
 • Stort urval av goda konsumentomdömen från bra källor stärker underlaget av den utvalda produkten.

Bästa Budgetval

Bästa Budgetval 2023

 • Utmärkelsen tilldelas maximalt 1 st produkt per kategori.
 • Produkten presterar bra men inte nödvändigtvis bäst där funktioner kan vara nerskalade för att tillåta ett lägre pris.
 • Produkten ska genomgående presterat bra i test(er), recensioner och den data som finns tillgänglig vid publicering.
 • Produkten ska också sakna omfattande negativa betyg lämnade av konsumenter samtidigt som prispunkten anses vara rimlig.
 • Stort urval av goda konsumentomdömen från bra källor stärker underlaget av den utvalda produkten.

Bra Produkt

Bra Produkt 2023

 • Utmärkelsen kan tilldelas flera produkter per kategori.
 • Produkten presterar bra men når inte hela vägen fram till andra utmärkelser.
 • Produkten ska genomgående presterat bra i test(er), recensioner och den data som finns tillgänglig vid publicering.
 • Produkten ska också sakna omfattande negativa betyg lämnade av konsumenter samtidigt som prispunkten anses vara rimlig.
 • Stort urval av goda konsumentomdömen från bra källor stärker underlaget av den utvalda produkten.

2. Använda utmärkelserna

Det är fritt fram att använda utmärkelserna för så väl tredje parter som i kommersiellt syfte förutsatt att de enkla villkoren nedan upprätthålls. Vi ser gärna att ni länkar till oss där det är möjligt då det ger konsumenterna bättre möjlighet att följa upp.

Det är endast tillåtet att referera till utmärkelser för produkter som tilldelats just specifikt den utmärkelsen som avses. Detta inkluderar även årtalet på utmärkelsen.

Om produkt X tilldelats ”Bästa Valet 2022” är det endast tillåtet att använda just den utmärkelsen för produkt X. Det är inte tillåtet att referera till ”Bäst i Test” eller att använda ett annat årtal som t.ex. ”Bästa Valet 2023”.

Utmärkelserna får inte placeras på ett sätt som kan skapa otydlighet i vilken produkt som avses. Produkter som inte tilldelats någon utmärkelse får inte förknippas med någon.

Tillverkare och företag som fått utmärkelser kan använda dessa i generell marknadsföring om det görs på ett sätt som inte hänvisar till produkter som inte belönats av dessa utmärkelser.

Om osäkerhet råder kan du alltid kontakta oss för en granskning. Huvudsyftet är dock att aldrig missleda besökare och konsumenter vilken är en bra grundregel att utgå från om man finner sig tveksam till placering och användning.

3. Ladda ner mediakit

Mediakit innehållande våra utmärkelser kan laddas ner här nedanför för respektive år.

 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020