Byta filter luftrenare

Så här byter du filter på din luftrenare: steg för steg

En luftrenare är ett bra sätt att hålla inomhusluften ren och hälsosam, men om filtret blir smutsigt eller gammalt kan det orsaka att enheten fungerar mindre effektivt.

På Testat.nu har vi genomfört omfattande tester av olika luftrenare för att hjälpa konsumenter att göra informerade val. Våra tester har visat att byta filter kan verka svårt, men det är faktiskt en enkel uppgift som du kan göra själv. I den här artikeln kommer vi att visa dig steg för steg hur du byter filter på din luftrenare och ger dig tips för att hålla din enhet i toppskick.

När vi tittade närmare på vilka luftrenare som var bäst i test så framkom även information om att vissa modeller har dyra filter. Vissa modeller kan alltså vara billiga att köpa men försöker ta igen det genom ökade priser på nya filter.

Vi ger även svar på andra tveksamheter och frågetecken som kan uppstå gällande filter för luftrenare.

Så byter du filtret på luftrenaren

För att byta filtret på din luftrenare behöver du först stänga av och koppla ur enheten från vägguttaget. Sedan bör du öppna luckan eller avlägsna enhetens framsida beroende på modell. Du kan behöva använda en skruvmejsel eller andra verktyg för att öppna enheten.

Exakt hur du öppnar och kommer åt filtret kan du hitta i produktens manual om du är osäker. Flera modeller som vi testade hade dock enkla luckor att öppna för att komma åt filtren.

Filtret kan vara monterat på olika sätt, beroende på modellen av luftrenare. Vissa filter sitter på insidan av enheten och kan tas ut genom att öppna en lucka eller genom att dra i handtaget på filtret. Andra filter kan vara monterade på baksidan av enheten och kan tas ut genom att öppna enhetens bakre panel.

När du har tagit ut filtret bör du noggrant inspektera det för att se om det behöver bytas ut. Om filtret ser smutsigt ut eller om du har använt enheten i mer än tre månader, är det dags att byta ut filtret.

För att sätta i det nya filtret, följ samma steg som när du tog ut det gamla filtret. Se till att du sätter in filtret i rätt riktning och att det är ordentligt fastsatt innan du sätter tillbaka enhetens framsida eller lucka. Slutligen, koppla in enheten i vägguttaget och sätt på den för att kontrollera att allt fungerar korrekt.

I våra tester observerade vi att en del luftrenare var enklare att byta filter på än andra. Detta kan vara en viktig faktor att beakta när du väljer en luftrenare.

Flera olika filter i vissa luftrenare

olika typer av filter
Coway AP-1008CH som är en luftrenare som presterat bra i test. Den har tre filter som lätt går att komma åt utan verktyg.

Vissa luftrenare har flera filter som måste bytas ut på olika tidpunkter. Dessa filter kan inkludera förfilter, kolfilter och HEPA-filter.

Förfilter används för att fånga större partiklar som hår, damm och pollen. Kolfilter används för att fånga lukter och gaser. HEPA-filter används för att fånga små partiklar som pollen, mögelsporer, virus och allergener.

När du byter filter på din luftrenare, se till att du byter ut alla filter som behöver bytas ut. Det kan vara användbart att notera datumet då du bytte filter och när du behöver byta dem igen.

I våra tester upptäckte vi att vissa luftrenare med flera filter presterade bättre i att rena luften än de med endast ett filter. Alla bra luftrenare har någon form av grovt dammfilter först som sedan följs av av HEPA-filter för att få bort de små partiklarna som påverkar allergi och astma. Kolfiltret är t.ex. effektivt om man bor i storstäder som kan påverka inomhusluften med lukter från avgaser.

Varför är det viktigt att byta filter på din luftrenare?

Att byta filter på din luftrenare är viktigt för att bibehålla en hög luftkvalitet inomhus. Ett smutsigt eller gammalt filter kan inte filtrera luften lika effektivt, vilket kan leda till försämrad luftkvalitet. Det kan också orsaka att luftrenaren arbetar hårdare för att dra in luft, vilket kan leda till högre energiförbrukning och kortare livslängd på enheten.

Regelbundet byte av filter kan också hjälpa till att förhindra allergier och astma genom att ta bort luftburna allergener och irriterande partiklar från inomhusluften.

At byta filter regelbundet kan också minska din luftrenares miljöpåverkan. Ett effektivt filter hjälper enheten att fungera optimalt, vilket kan minska energiförbrukningen.

Världshälsoorganisationen (WHO) har riktlinjer för vad bra inomhusluft är. Du kan läsa mer om luftkvalitet och hur den globala synen på det är. Det är dock ett faktum att luftrenare kan hjälpa till att förbättra kvaliteten på olika sätt

Hur ofta behöver du byta filter på din luftrenare?

Hur ofta du behöver byta filter på din luftrenare beror på flera faktorer, så som hur ofta du använder enheten, hur stort ditt hem är och om du har husdjur eller röker inomhus.

Generellt rekommenderas det att du byter filter på din luftrenare var tredje till sjätte månad. Om du använder din enhet mer frekvent eller om du har husdjur eller röker inomhus kan du behöva byta filter oftare.

Det kan också vara användbart att konsultera luftrenarens manual för att se tillverkarens rekommendationer för filterbyte. Vissa luftrenare kan ha specifika filter som behöver bytas ut oftare än andra.

Många konsumenter väljer dock att byta med intervall om 6-12 månader för att driftkostnaden för luftrenaren inte ska bli allt för hög.

Vad händer om jag inte byter filter?

Om du inte byter filter på din luftrenare kan luftkvaliteten i ditt hem försämras, eftersom filtret inte längre kan filtrera ut partiklar som damm, pollen och andra luftburna allergener. En smutsig luftrenare kan också orsaka att luften som pumpas ut från enheten innehåller fler skadliga partiklar än vad den skulle göra med ett rent filter.

Eftersom de bästa luftrenarna arbetar med en fläkt så kan det snabbt bli problem om fläkten arbetar för att pumpa runt skadliga partiklar snarare än att rena luften från dem.

Utöver att försämra luftkvaliteten kan en smutsig luftrenare också orsaka att enheten fungerar sämre och förkorta dess livslängd. Om luftrenaren har en fläkt kan den också dras med att fungera hårdare, vilket kan öka energiförbrukningen och höja din elräkning.

Hur mycket kostar nya filter till luftrenare?

Kostnaden för nya filter till luftrenare varierar beroende på modell, filtertyp och märke. En del luftrenare kan ha billiga filter som bara kostar några hundralappar, medan andra kan ha dyrare filter som kostar flera tusen kronor.

Vi rekommenderar att du använder tillverkarens filter i första hand men ibland kan det finnas bra alternativ.

Innan du köper nya filter till din luftrenare, se till att du köper rätt filter för din enhet. Olika luftrenare kan kräva olika filtertyper och storlekar, så det är viktigt att dubbelkolla manualen eller tillverkarens webbplats för att hitta rätt filter för din enhet.