Säkerhet vid grillning

Så grillar du tryggt och säkert

När sommaren är på ingång är det många som längtar efter att kunna dra fram grillen igen. Ljusa kvällar, härligt umgänge och en god måltid utomhus är mångas absoluta favoritdel av sommaren. Det lurar dock en hel del faror även under de mest idylliska grillkvällar.

För att undvika brand och skador på natur, bostäder och människor finns det en del säkerhetsaspekter som du bör ta i beaktning. I den här guiden får du veta vad du bör tänka på med olika sorters grillar och grillmetoder, men också generella tips och säkerhetsanvisningar.

8 tips: Grilla säkert oavsett grillmetod

Olika slags grillar har också olika sorters funktioner, vilket innebär att det finns specifika saker du bör tänka på om du till exempel har en kolgrill, elgrill eller gasolgrill. Om du står inför att köpa en ny grill kan det vara värt att ta säkerheten i beaktning också.

Det finns dock 8 saker som är viktiga att ha i åtanke oavsett grillmetod.

1. Råder det eldförbud?

Grilla i naturenPå senare år har det varit vanligt förekommande med eldförbud i stora delar av landet när det t.ex. blir torrt i marken. Innan du börjar grilla är det viktigt att alltid dubbelkolla om det råder eldförbud i ditt område eller inte.

En bra sida att vända sig till är kartan över eldningsförbud hos myndighetssidan Krisinformation där du kan se om det råder just eldningsförbud i ditt län eller kommun. Där kan du även läsa mer om vad som kan hända och varför vi har dessa lagar och tillfälliga förbud.

Ofta börjar eldningsförbuden att gälla på allmän mark som t.ex. i skogen men om torka råder under längre tider kan eldningsförbud även gälla på tomten och innefattar både kolgrillar och gasolgrillar.

2. Klä dig rätt

Att ha på sig klädesplagg av konstfiber medan du grillar är ingen bra idé. Välj klädesplagg av mindre brandfarliga material och komplettera gärna med grillförkläde och grillhandskar.

En olycka kommer sällan ensam brukar det sägas och om du bränner dig på handen eller om något skvätter upp på dig så kan lätt nya problem och säkerhetsrisker uppstå.

3. Ta det säkra före det osäkra

Var noga med att alltid ha rätt släckningsutrustning redo ifall en olycka skulle ske. Tänk ut vad en olycka skulle kunna innebära och hur du ska agera.

Grillar du med gasol så fundera på hur du kan lätt stänga av gasolen (tillförseln av bränsle) och vad händer om kolgrillen välter och glödheta grillkolsbitar flyger iväg från grillen?

Brandsläckare
En bra brandsläckare är alltid bra att ha nära tillhands om behovet uppstår.

Vatten kan fungera för att släcka ren grillkol men fungerar inte för gasol eller elgrillar där bränslekällan först måste stängas. Vatten fungerar också väldigt dåligt mot fett som skvätter tillbaka och kan ge allvarliga brännskador och bör således aldrig hällas direkt i grillen där fett droppat ner.

En brandsläckare med skum eller pulver är ofta ett säkert val att använda på avstånd efter att man stängt av bränslekällan.

4. Placera grillen rätt

Grillen ska placeras med ett så stort avstånd som möjligt från brännbart material. Tre meter är en god tumregel för kolgrillar och bör heller aldrig placeras på t.ex. ett trädäck där kol och glöder kan leta sig ner mellan plankorna om grillen välter.

Kom också ihåg att du aldrig ska grilla i stängda utrymmen om du har en aktiv låga som hos kolgrillar och gasolgrillar. Elgrillar avger inga farliga gaser då ingen förbränning sker och kan användas inomhus eller i stängda utrymmen.

5. Barn och djur bör hållas på avstånd

Se till att både barn och djur är underhållna med något annat medan grillen är igång. Om barnen är nyfikna på grillningen är det viktigt att en vuxen står bredvid och håller ordentlig uppsikt.

6. Undvik att grilla dessa livsmedel

Oavsett vilken grill du använder är det viktigt att endast använda olja med enkelomättade syror som tål att upphettas. Om oljan innehåller fleromättade fettsyror kan ohälsosamma ämnen bildas vid höga temperaturer. Rimmat kött som skinka, köttpaté, kassler och liknande bör inte heller grillas eftersom nitrosaminer – andra ohälsosamma ämnen – kan uppstå.

7. Flytta inte grillen

Medan grillen används är det viktigt att låta den stå. Grillen blir av naturliga skäl mycket het under grillningen och om du flyttar den då är det stor risk att du bränner dig.

8. Låt grillen svalna ordentligt

När du grillat färdigt behöver du låta grillen stå framme flera timmar för att svalna. De flesta grillolyckor sker efter grillningen är klar eftersom många plockar undan den eller ställer den mot husväggen alldeles för tidigt.

Här fungerar gasolgrillar och elgrillar mycket bättre då de kyls ner relativt fort medan en kolgrill kan vara varm i flera timmar även om man stryper syretillförseln med ventilen.

Kolgrill

Kolgrillen är den troligtvis mest populära grillmetoden och ett säkert kort för såväl nybörjaren som grillveteranen.

Alla grillar bidrar såklart med viss brandrisk men många användare upplever ändå att kolgrillen är snäppet säkrare än till exempel gasolgrillen. Förmodligen för att grillkol och glöd är mer synligt än gas. Samtidigt kan det innebära att du blir blind mot riskerna.

Det finns klart olika kvalitet på kolgrillar och normalt sett får du en högre säkerhet om du väljer någno av de bästa kolgrillarna på marknaden.

Tänd med rätt tillbehör

Tända kolgrillNär du ska tända din kolgrill behöver du använda rätt tillbehör som är speciellt avsedda för just grillkol och briketter – det vill säga tändpapper, tändvätska, elektrisk grilltändare eller tändblock. Kom ihåg att inte förvara tändvätskan alldeles för nära grillen och att inte hälla vätskan direkt på glöden. I värsta fall kan flaskan faktiskt explodera!

Om du vill tända din eld miljövänligt rekommenderas det att du använder elektrisk grilltändare, tändgelé eller tändblock istället för tändvätska. Det är snällare mot miljön samtidigt som du slipper riskera att maten får en otrevlig bismak av tändvätskan.

Tändvätskan bör endast användas om du inte har något annat val.

Om kolgrillen börjar brinna

Om en kolgrill börjar brinna kan du i teorin släcka med vatten men det är stor risk att grillen har fett som droppat ner och det skvätter lätt tillbaka vilket gör att du bör använda vatten med extrem försiktighet. Du bör också räkna med att det kommer ryka väldigt mycket.

En brandsläckare med skum kan vara en bra investering även för andra situationer i hushållet och passar även bättre till kolgrillen än rent vatten.

Gasolgrill

En gasolgrill drivs precis som namnet antyder på gasol. Det innebär att du inte behöver kämpa för att själv få upp glöd och inte heller vänta på att få perfekt temperatur.

Du kan enkelt reglera temperaturen på gasolgrillen under grillningens gång. Det finns dock flera saker du bör tänka på för att vara säker på att grillningen sker med största säkerhet.

Även om du har en testvinnande gasolgrill där kvaliteten och designen är bra så ligger mycket säkerhet i handhavandet av grillen.

Säsongstesta utrustningen

Regulator och slang till gasolgrill
Om slangen blivit gammal och torr bör den bytas ut för att inte läcka gas.

Innan du använder gasolgrillen för första gången på säsongen behöver du kontrollera alla kopplingar, slangar och såklart gasoltuben. Gasolinstallationen behöver vara tät för att grillningen ska vara säker. Om slangarna är spruckna eller torra behöver de bytas ut.

Om du vill göra läckagetest kan du använda en klassisk metod som vatten+såpa. Lätta på reglaget från gasoltuben men låt grillen vara avstängd. Spraya på slangen och se om trycket medför att någon gas letar sig ut vilket visar sig genom att såpan bubblar sig.

Placering av gasolgrill

Oavsett om du aktivt grillar eller bara placerat grillen till förvaring är det bra att fundera över dess placering.

Gasolen är en tung gas som sjunker om den läcker ut och bör inte placeras på ett ställe där eventuellt läckage kan innebära att gasen ansamlas. Dåligt ventilerade utrymmen eller gropar är störst farhågor som t.ex. en källarnedgång som skulle kunna fyllas med gas vilket kan bli mycket olyckligt.

Gasoltuben är även känslig för värme och skulle gasoltuben värmas upp för mycket ökar trycket så pass mycket att tryckventilen av säkerhetsskäl släpper ut gas. Om du har gasoltuben placerad i utrymme som ett inglasat uterum, bil eller liknande så kan det resultera i en otrevlig olycka när solen står på.

Viktigt att tänka på innan grillning

Gasolgrill med gasoltuben under grillen
I bilden ser du ingen gasoltub då den förmodligen är placerad i utrymmet under grillen. En snygg lösning men en klar säkerhetsmiss då den är svår att komma åt vid en brand.

Innan du grillar bör du ta ut och ställa gasoltuben bredvid grillen på ett bekvämt avstånd som du kan nå om grillen börjar brinna. Det viktigaste vid en brand i en gasolgrill är att stänga tillförseln av nytt bränsle.

Medan du grillar ska slangen mellan grillen och gasolbehållaren hållas borta från värmen för att inte riskera värmeskador. Håll även koll på att gaslågan har ett blågrönt inre – om du ser några som helst gula inslag behöver gasolbrännaren lämnas in på service.

När du är färdig med grillningen stänger du först av kranen på gasoltuben innan du stänger av själva grillen. Detta gör du för att se till att slangen är helt tom på gasol.

Om gasolgrillen börjar brinna

Om det skulle börja brinna i gasolgrillen stänger du av gasen och stänger locket ordentligt, men du kan också använda en brandfilt.

Med gasolgrill bör aldrig släcka en brand med vatten eftersom brinnande fett i så fall kan slungas ut. Om det brinner utanför grillen ska du istället stänga av ventilen till gasolen och sedan släcka elden med pulversläckare, skumsläckare eller vatten.

Elgrill

Att använda en bra elgrill är ganska säkert eftersom det aldrig uppstår några eldslågor varför dessa grillarna ofta tillåts på balkonger. Det finns dock såklart en del saker som är viktiga att tänka på vad gäller säkerheten.

Du bör till exempel kontrollera såväl kontakter som sladdar varje år. Gör även rent elgrillen på regelbunden basis för att undvika att fettavlagringar tar lågor.

Om elgrillen börjar brinna

Om det börjar brinna i en elgrill ska du aldrig använda vatten. Stäng först av elen antingen genom att dra ut kontakten eller att dra huvudströmbrytaren.

Släck sedan elden med pulversläckare eller skum.

Att grilla på stekhällar eller engångsgrillar i naturen

Att lämna trädgården och istället tillaga en måltid ute i naturen är otroligt härligt! Men det innebär också ett stort ansvar att allting går rätt till.

Stekhällarna har blivit väldigt populära eftersom du får fler valmöjligheter kring vad du kan laga. Det mesta som du kan laga inomhus på spisen kan du också tillaga på en stekhäll.

Det finns många bra stekhällar du kan köpa om du ännu inte äger någon stekhäll men är sugen på att prova.

Grilla säkert med stekhäll

Beroende på om din stekhäll är av klassisk modell eller om den drivs på gasol finns det lite olika säkerhetsaspekter att tänka på. Om du använder stekhällen över öppen eld är säkerhetsanvisningarna ganska självklara – att elden är ordentligt släckt innan du lämnar platsen och att du har tillgång till vatten ifall en olycka skulle ske.

Om du däremot använder en stekhäll som drivs på gasol gäller samma säkerhetsanvisningar som med en vanlig gasolgrill. Kom ihåg att också ha en brandfilt redo i packningen.

Grilla säkert med engångsgrill

Engångsgrillen har orsakat många bränder genom åren och därför behöver du vara extra försiktig. Du måste alltid se till att du har ett stadigt underlag som inte är brännbart, exempelvis asfalt eller sand. Om det blåser mycket bör du inte använda grillen eftersom den lätt kan flyga iväg.

Släng inte engångsgrillen förrän du vet att den är helt släckt. Se också till att alltid ha tillgång till vatten ifall en brand skulle uppstå.