Luftföroreningar nyfödd bebis / foster

Luftföroreningars påverkan på gravida och foster

Med alla de transporter, industrier och byggnader som ger ifrån sig avgaser och utsläpp utsätts vi ständigt för luftföroreningar. Det påverkar både människan och planeten, men forskning visar även att det har en negativ effekt på gravida och foster.

I den här artikeln kan du lära dig mer om sambanden mellan luftföroreningar och ogynnsamma utfall under graviditeten.

Dessutom får du tips på hur du kan förbättra luftkvaliteten inomhus med hjälp av luftrenare som tar bort och minskar många av de farliga luftföroreningarna.

Kan föroreningarna nå fostret?

Gravid kvinna med man - ventilation vid fönsterNågot som länge har varit känt är att rökning har en negativ påverkan på fostrets tillväxt och att det kan orsaka problem även senare i livet. Även om luftföroreningar inte kommer i närheten av effekterna från cigarettrök så har de ändå visat sig kunna påverka fostertillväxten, även i mindre mängder.

Dessutom är det inte lika lätt att välja bort luftföroreningar som cigaretter med tanke på att de finns runt omkring oss hela tiden.

När en gravid kvinna andas in de luftföroreningar som finns i luften når de nämligen ända fram till fostret. Ju större mängd luftföroreningar hon utsätts för, desto fler dåliga partiklar samlas i moderkakan. Moderkakan är otroligt viktig för fostret eftersom det är därifrån det får sin näring.

Forskning visar att luftföroreningspartiklar med en diameter på upp till 2,5 mikrometer kan ta sig igenom placentabarriären hos den gravida kvinnan. Därefter når de fram till fostret genom att samlas på den sida av moderkakan som tillhör just fostret.

Placentabarriären är den del av moderkakan som sköter utbytet av syre, koldioxid, näringsämnen och salter mellan fostret och mamman. Att sådana partiklar kan passera gör att forskarna ser en hög sannolikhet att även främmande ämnen som sotpartiklar eller nanopartiklar av plast också kan göra det.

Detta är oroväckande eftersom det i så fall sker under en känslig del av livet när alla organ utvecklas.

Samband mellan luftföroreningar och lägre födelsevikt

Bebis i intensivvård efter födselFöroreningar i luften kan också kopplas samman med att barnet föds för tidigt och att den gravida kvinnan drabbas av havandeskapsförgiftning. Undersökningar har nämligen visat att föroreningar i luften, till exempel i form av höga ozonhalter, kan ha en påverkan på graviditetens längd.

Undersökningar har också visat att kvinnor som bor i områden med lägre luftföroreningsnivåer löper lägre risk för att föda ett tillväxthämmat barn.

I andra områden, där luftkvaliteten förvisso ligger inom gränserna för vad EU anser som godkänt, har det funnits tydliga samband mellan barn som väger lite mindre när de föds och föroreningar i luften. Effekten är förvisso liten, men det finns alltså ett påvisat samband.

Den uträknade viktminskningen är så pass liten att den inte har en medicinsk betydelse, men det kan såklart skilja sig åt mellan olika personer. Det viktiga i detta är dock att både blivande mödrar och beslutsfattare ska vara medvetna om att det finns ett samband mellan födelsevikt och luftföroreningar.

En försämrad tillväxt i livmodern kan också kopplas ihop med ökade risker för till exempel diabetes, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar och stroke senare i livet.

Trots detta finns det ingen anledning till panik och luftföroreningshalterna här i Sverige är betydligt lägre nu än de var under 1970- och 80-talet. Vill du dock undvika denna negativa hälsopåverkan i så stor utsträckning som möjligt finns det vissa saker du kan göra.

Säkerställ en god ventilation i hemmet

En av de viktigaste förebyggande åtgärderna du kan göra är att säkerställa att din bostad har en god ventilation. Hur effektivt ventilationen klarar av att stänga ute samt vädra ut föroreningarna utifrån är avgörande för luftkvaliteten inomhus.

Ventilationssystemets uppgift är att kontinuerligt leda bort föroreningar från såväl rum och inredning som byggnaden i sig. Skulle din lägenhet eller villa vara utrustad med ett ineffektivt ventilationssystem kommer luftföroreningarna att stanna kvar inomhus och därmed påverka dig negativt.

Ta hjälp av en expert för att kontrollera din ventilation och säkerställa att den är tillräckligt effektiv. De använder då ett verktyg som kan mäta luftkvaliteten inomhus och på så sätt avgöra om ventilationen behöver justeras eller göras om.

En annan viktig sak att titta på är om byggnaden är bra eller dåligt isolerad. Är exempelvis fönster, dörrar och andra öppningar inte tätade kommer det enkelt att smyga in luft och föroreningar utifrån.

Olika typer av luftföroreningar

De luftföroreningar som kan finnas inomhus och som indirekt eller direkt kan påverka din hälsa och hemmets luftkvalitet delas upp i två kategorier:

Partiklar (PM) – partiklar kan vara alltifrån en miljondels millimeter till flera millimeter i storlek och räknas som fasta föremål. De kan antingen vara luftburna eller sjunka till marken.

Många av dem följer med luften utifrån och därför är det viktigt att ha ett effektivt ventilationssystem samt täta öppningar.

Partiklar kan även komma från saker inomhus, bland annat från brinnande ljus, matlagning, städning, tobaksrök och textilier. Hur partiklarna påverkar dig som människa beror på mängd, storlek och om det finns hälsoskadliga ämnen i partikeln eller på partikelns yta.

Flyktiga organiska ämnen (VOC) och gaser – de föroreningar som räknas som flyktiga ämnen eller gaser släpps ut i luften när det uppstår kemiska reaktioner eller vid särskilda fysikaliska förhållanden.

Saker som plaster, elektronik och byggnadsmaterial kan innehålla flyktiga organiska ämnen som sedan sprids vidare ut i inomhusluften. Dessa ämnen kan vara irriterande, även om de förekommer i liten mängd, och ibland också avge dålig lukt.

Investera i en bra luftrenare

luftrenare förbättra inomhusluftenDet är i princip omöjligt att stänga ute föroreningarna helt och hållet. Så för att få bort de som släppts in med utomhusluften eller som bildats inomhus kan du investera i en eller flera luftrenare.

De bästa luftrenarna är bestyckad med flera lager olika filter som dammfilter, kolfilter och HEPA-filter som renar luften från både dåliga partiklar men också gaser och dofter.

Kombinationen kolfilter och HEPA-filter tar bort väldigt mycket av de farliga partiklarna som finns i luften vilket inkluderar mögel, avgaser, pollen, virus och dåliga lukter. Dammfiltret tar bort det grövsta i luften och blir även ett lättrengörligt filter som kan dammsugas för rengöring.

Det bästa är att sätta luftrenare i de rum där du spenderar mycket tid som t.ex. sovrummet, vardagsrummet och kontoret. Ett bra ställe att placera dem är mellan ventilationen så den kan rengöra ny luft som kommer in utifrån. Har du insugsventilationer ovanför fönsterna kan du t.ex. sätta luftrenare någonstans i närheten.

Ska du köpa en bra luftrenare till ditt hem bör du därför först läsa på om dess egenskaper och vilka typer av partiklar och ämnen den klarar av att fånga upp och bryta ner. Marknaden erbjuder en mängd modeller i olika prisklasser och storlekar, så det är enkelt att hitta en luftrenare som passar just dig.

Om du beräknas vara höggravid under sommaren kan det även vara bra att generellt se över så du har bra inomhusklimat generellt sett. Även temperaturen kan påverka välmåendet mycket och temperaturtopparna tenderar att bli högre och högre i Sverige.

Källor

Vi har använt följande artiklar som källor för underlaget.