Hur vi arbetar med tester

Du har säkert varit där – stående i en butik, tveksam över vilken produkt som ska köpas, eller med en mängd flikar öppna på datorn med recensioner, tester och topplistor. Att navigera genom alla val kan vara överväldigande och förvirrande.

Vi på Testat.nu är här för att hjälpa dig med precis den utmaningen. Vi är passionerade konsumentexperter som arbetar hårt för att hitta de allra bästa produkterna och tjänsterna inom varje kategori. Och vi gör det på ett sätt som vi tror skiljer oss från andra.

Vår process är transparent, noggrann och bygger på att minimera påverkan av bias, egenintressen och andra faktorer som kan förvränga resultatet. Syftet är att få fram utmärkelser som verkligen betyder något för dig som konsument.

Låt oss visa dig hur vi arbetar.

Tester

En del av processen för att hitta de bästa produkterna och tjänsterna är att granska oberoende tester utförda av tidningar, institut och företag.

Vi tittar inte endast på resultatet i testerna utan granskar hur testen utförts, vilka eventuella brister där finns, om där gömmer sig någon intressekonflikt eller andra konstigheter som påverkar resultatet i en viss riktning.

Arbetsprocess för tester på Testat.nu
En visualisering av hur vi på Testat.nu först granskar själva testet innan vi kommer fram till resultatet.

De flesta tester som görs inkluderar endast ett fåtal produkter av de som finns på hela svenska marknaden. Även om ett enskilt test är utformat på ett bra sätt kan det bara ge en indikation om vilken produkt som är bäst av just de modellerna. Detta är också grunden varför vi försöker hämta information från flera källor för en bättre helhetsbild.

Vanliga misstag som sker i tester är att urvalet av produkter inte representerar de mest populära eller de produkter som anses vara bäst just nu. Det ger ganska snabbt en bild av att testets syfte är att måla fram en vinnare som kanske inte hade varit det om ett bättre urval av produkter gjorts.

På samma sätt kan betygen (delpoäng) i testet viktas på ett sätt som inte är rimligt och vinnaren skiljer sig då jämfört om vi haft en rimligare poängfördelning i testet.

Detta är exempel på problem som uppkommer även i de mest betrodda tester och varför vi alltid granskar testen i sig och inte bara utfallet av testerna. Om inga grova felaktigheter gjorts kan vi på ett tryggare sätt referera till resultaten utan att dra andra slutsatser.

Recensioner

Recensioner och då helst expertrecensioner är en annan källa vi gärna använder oss av för att få en bättre bild över vilka produkter som är bäst.

Expertrecensioner är viktiga inom framförallt elektronik där nya produkter snabbt ersätter gamla. Oberoende tester hinner sällan att uppdatera sina tester över de bästa elektronikprodukterna och vinnarna är oftast mycket mindre relevanta.

Exempelvis är expertrecensioner inom pulsklockor, datorutrustning och liknande områden mycket bättre källor som inte bara snabbare finns tillgängligt utan även har en bättre förståelse över vad som är bra och viktigt.

I andra nischer är recensioner av mindre betydelse och där fungerar det istället bättre att luta sig mer åt testresultaten från de oberoende testen.

Omdömen och konsumenternas egna åsikter

Konsumenternas betyg i form av omdömen över produkter är helt avgörande i nästan alla kategorier för att identifiera vilka produkter som är bäst.

Även om konsumenterna inte på egen hand kan kröna vinnare på ett optimalt sätt så kan de enkelt slå undan benen på testvinnare. Något vi sett hända många gånger, vilket även kan resultera i att vi även går ut och varnar för produkten.

Större oberoende tester har produkter som testas över någon vecka i enskilda testmoment innan testresultatet publiceras. Det kan i vissa fall vara tillräckligt för att avgöra vilken produkt som är bäst. Men vad händer om produkten har kvalitetsproblem som gör att motorn lägger av efter 6 månaders normalt användande? Eller ännu värre, testarna fick tag på en produkt som inte representerar det som säljs i butik?

Flera tester vi granskat har haft testvinnare som fått klart underkänt betyg av konsumenterna, och det är tyvärr någonting som syns först månader efter att de varit ute på marknaden.

För att få in bra data som underlag sammanställer vi konsumenters omdömen från flera källor. Varje källa räknas som en del i betyget men antalet omdömen och omdömenas kvalitet viktas olika mot slutbetyget. Tillverkarnas egna konsumentomdömen väger t.ex. inte alls tungt medan konsumenter där vi kan verifiera att de köpt väger klart tyngre.

Förutom omdömenas betyg försöker vi även identifiera problem med produkterna genom att läsa de negativa omdömena. Det är inte ovanligt vi finner röda trådar där flera konsumenter haft samma problem vilket kan vara kvalitetsproblem, dålig manual eller andra omständigheter. Det är något vi vill rapportera om även om vi skulle rekommendera produkten.

Samma sak gäller även positiva aspekter som lyfts fram av konsumenterna vilket kan resultera i positiva överraskningar som annars hade missats.

Egna tester

Att utföra egna tester är tidskrävande och en omfattande process om det ska göras på ett bra sätt. Därför har vi stor respekt för de som tar sig tiden att jämföra och testa produkter på ett utförligt och genomtänkt sätt.

Ibland saknas det bra tester och möjligheter presenteras där vi själva kan testa produkter. Dessa tester kan användas som ett underlag likt en expertrecension i vårt urval, men vi kan också utöka testen med flera produkter som vi t.ex. gjort för massagepistoler och proteinbars.

Tyvärr har vi inte resurserna att testa alla produkter själv och även om vi skulle haft det hade vi hamnat i samma situation som andra aktörer där vi måste välja ut t.ex. 10 produkter av 200 som säljs på marknaden. Det är därför vår arbetsprocess istället omfattar många fler delar och varför vi även tror att vårt slutresultat är bättre och mer pålitligt än enskilda tester.

Att utföra egna tester ger en förtydligande bild över utbudet och de specifika produkterna som testas, vilket kan vara värdefull information. Vi försöker därför komplettera våra tester med dessa resultat när möjligheten finns.

Ämnesfördjupning

Förutom att presentera de bästa produkterna försöker vi även hjälpa konsumenterna genom fördjupande förståelse av produkterna och vad som är viktigt att tänka på.

Här ligger ett stort ansvar på att skribent, redaktör och testare har adekvata kunskaper för att kunna förmedla den informationen. Vi vänder oss regelbundet till externa källor och experter för att ge bättre referenser och källhänvisningar som stärker denna information.

Känsliga ämnen som kräver större expertis

Vissa ämnen kräver en större expertis än vad våra skribenter och redaktörer har lämpligt att direkt förmedla till våra läsare. Detta inkluderar ämnen som t.ex. hälsa, ekonomi, välmående och juridik.

Vi ger ingen medicinsk rådgivning utan refererar direkt till läkare eller allmänvården för att besvara de frågorna. Vi refererar och citerar gärna källor som 1177.se, Läkartidningen eller andra källor men ger inga egna råd som saknar referenser.

Vissa ämnen som kosttillskott, allmänt välmående, träning och nutrition skriver vi dock om. Vi vänder oss gärna av vetenskapliga artiklar, systematiska översiktsartiklar, myndigheter och andra trovärdiga källor för att få så bra referenser till våra råd som möjlighet. Ett exempel på detta är vår uppskattade doseringstabell för D-vitamintillskott som hänvisar till Livsmedelsverkets rekommenderade dagliga intag och EU:s maximala nivåer för intag.