Navee N40 Nordic Test

Test: Navee N40 Nordic (Elsparkcykel)

Navee N40 Nordic är en intressant elsparkcykel för dig som vill ha en laglig modell att framföra på svenska vägar. På pappret ser den bra ut men vi har tittat närmare på den i en djupgående recension och test av elscootern.

Förutom att gå igenom och testa olika funktioner, bedöma komfort och känsla så har vi utsatt den för flera tester. Vi har testat maxhastigheten i olika uppförsbackar, bromsförmågan i maxhastighet, belysning och batteriets räckvidd.

Låt oss börja med emballage och uppackning, eller hoppa till den sektion som intresserar dig mest…

Installation & Uppackning

Navee N40 Nordic - uppackningNavee N40 Nordic kommer inpackad i en rejäl box med bra skydd men också något stor och kan vara svår att bära själv utan hjälp. Även om vikten på paketet inte är så extrem så kan den vara något otymplig att bära och få bra grepp om.

Det tar inte många minuter att packa upp Navee N40 Nordic och allting är nästan färdigmonterat från start. Det är knappt det finns behov av att öppna manualen för de sex skruvar som ska monteras på styret.

Med fördel packar du upp elsparkcykeln på en yta som inte är känslig, fäller ut stödbenet och påbörjar monteringen av styret. Ett par delar är skyddade av skumplast som behöver tas bort men i övrigt är det endast sex skruvar som ska skruva fast styret.

Förutom själva elsparkcykeln så hittar du en manual, laddare och snabbguide för att ansluta din smartphone i förpackningen.

Inom tio minuter är du klar med installationen och då återstår bara att läsa manualen, vilket rekommenderas. Här finns många varningar om hur du inte bör framföra din elscooter och även om vissa varningar är självklara, så är andra inte det. Du kommer också få en bättre förståelse för din elsparkcykel fungerar.

Svenska krav på elsparkcyklar

I Sverige räknas elsparkcyklar som cyklar inom lagen och de har ingen egen kategorisering idag. Det innebär att det ställs samma krav på en elsparkcykel som på en vanlig cykel.

Begränsningar i form av motoreffekt och maxhastighet finns för elsparkcyklar och om elsparkcykeln är snabbare eller mer kraftfull än detta, så ska reglerna för moped appliceras istället. Kortfattat kan vi säga att det är omöjligt för en elsparkcykel att leva upp till kraven som ställs på mopeder och dessutom gäller andra trafikregler.

Navee N40 Nordic lever upp till alla krav som ställs på cyklar i Sverige och är således laglig att framföra på samma sätt som en vanlig cykel. Du slipper då risken att bli dömd för att ha framfört ett olovligt fordon i trafiken.

Kraven som ska efterföljas:

Krav Navee N40 Nordic
Maximalt 250 W motor Ja, 250 W
Maxhastighet 20 km/h Ja, 20 km/h
Ringklocka Ja, vid handbroms
Broms Ja, skivbroms bak
Belysning fram & bak: Ja, fram- och baklykta
Reflexer: vit fram & röd bak: Ja
Vit eller orangegul reflex på sida: Ja

Vi bedömer att Navee N40 Nordic lever upp till de krav som ställs på cyklar och således är laglig att framföra på allmänna vägar i Sverige. Det finns såklart fler trafikregler att förhålla sig till när du framför fordonet, där t.ex. barn under 15 år måste bära hjälm (något som rekommenderas oavsett ålder).

Laddning & Batteri

Navee N40 Nordic - laddasAtt ladda batteriet på Navee N40 Nordic är inte svårt och laddningskontakten är placerad nedtill på styret bakom en skyddande gummikåpa.

Gummit ser till så att smuts och fukt inte letar sig in fästet där du senare ska koppla in laddaren, så var noga med att trycka tillbaka den när laddat färdigt.

En full laddning tar några timmar och lär variera lite beroende på hur tömt batteriet är när du väl laddar den. Det sitter en svag lysdiod på laddaren som lyser med laddningen pågår vilket kan vara en bra indikator om du placerat den så du kan hålla koll på den.

Batteriets räckvidd är specificerat till att klara upp till 40 km fulladdat, men i våra tester är det mer realistiskt att förvänta sig lite mer än hälften av det. Om du väger mindre, har bra lufttryck i däcken och kör på bra asfalt utan uppförsbackar så lär sträckan bli avsevärt längre än vårt testresultat som estimerades till ca 25 km. Vi tror dock det krävs exceptionella förhållanden för att du ska få ut 40 km räckvidd.

Vikt & Bärbarhet

Navee N40 Nordic är varken tung eller superlätt i jämförelse med andra elsparkcyklar. Vikten på 14,5 kg gör att den är någorlunda lätt att bära kortare sträckor men kan också dras med ett hjul i marken vilket underlättar.

Navee N40 Nordic - hasp för att fälla styre och flärp för att bära
Till vänster syns låsanordningen som måste öppnas för att fälla styret och till höger metallhaspen som håller styret på plats så det elsparkcykeln kan bäras.

Fästet för att fälla styret kan vara lite trögt vid leverans och kan bli lite bättre genom att skruva på reglaget där. Styret fästs sedan med en hasp baktill och trots att konstruktionen initialt kändes svagt har bilden ändrats i takt med att den använts.

Det vi saknar gällande fästet som håller styret på plats när den är hopfälld är ett smartare fäste som klickar i av sig själv när styret fälls. Navee har det på vissa av sina modeller men av någon anledning kom det aldrig till Navee N40 Nordic.

Även om inte viktcentrum är exakt i mitten när den är hopfälld så känns det förhållandevis bekvämt att bära den när du väl listat ut ungefär var du bör greppa för att få en jämn balans. Vissa elsparkcyklar går inte greppa där vikten balanseras vilket direkt gör dem otympliga att bära även om de väger ett par kilogram mindre.

Motorkraft & Växlar

Det är ingen hemlighet vid det här laget att Navee N40 Nordic är anpassad för den nordiska marknaden och har en maximal motorkraft på 250 W.

Det vi sett av andra elsparkcyklar som håller sig till 250 W är att effektutvecklingen sällan räcker för att bibehålla en hög hastighet i branta uppförsbackar och det samma gäller med Navee N40 Nordic även om den presterar förvånansvärt bra.

Navee N40 Nordic - gasreglage och display
Strömbrytare och gasreglage till höger. Displayen visar hastigheten i stora siffror följt av nuvarande växel, antal kilometer kört och batterinivå. Även belysningsindikatorn syns uppe till vänster.

När du startar elsparkcykeln första gången så är den inställd i växel 1 av 3. Du kan byta växel genom appen eller genom att dubbelklicka på start- & stopp-knappen. Det krävs växel 3 av 3 för att kunna komma upp i 20 km/tim.

Efter ett par manuella sparkar och nedtryckt gas så drar elsparkcykeln iväg. Elsparkcykeln drar iväg i ett hyggligt tempo även om den hade kunnat agera lite mer aggressivt i respons till gasen.

När vi testade elsparkcykeln direkt från kartong märkte vi att lufttrycken i däcken inte var helt bra vilket hördes när man körde. Även om vi inte hade några problem att få upp hastigheten i 20 km/tim på raksträckor så krävdes det inte mycket motlut för att tappa lite i maxhastighet.

I efterföljande test säkerställde vi att trycket i däcken var rätt vilket ska vara 3,5 bar och vi estimerar att de låg någonstans runt 1,5 bar vid leverans. Stor skillnad! Och det gjorde också stor skillnad på friktionen mot marken. Nu blev det klart bättre med snabbare acceleration och den klarade av att hålla maxhastigheten även i medelsvåra backar.

I branta backar tappar den fortfarande hastighet och vi har lyckats få ner den till 16 km/tim i de brantaste passagerna vi hittat. Är batteriet under hälften i batteristyrka har vi märkt av ytterligare lite bortfall. Här är det skönt att den estimerade sträckan är upp till 40 km och i praktiken någonstans runt 25-30 km, vilket är bättre än flera konkurrerande modeller.

Sammanfattningsvis är det dock en relativt bra utväxling för en laglig elsparkcykel för svenska vägar.

Bromsar

Navee N40 Nordic - styre och bromsDet finns framförallt en broms på Navee N40 Nordic och det är handbromsen som driver en skivbroms på bakhjulet. Att det är just bakhjulet som bromsar är bra av säkerhetsskäl även om du skulle mycket tyngd fram till.

När vi testade bromsen upplevde vi den som väldigt bra och kraftfull. Här finns det ingenting att påpeka alls mer än möjligtvis att träna på att bromsa och lära känna fordonet du framför. Även om det är bakhjulet som bromsar ska du undvika att ha framåtvikt så träna på att flytta tyngdpunkten något bakåt när du bromsar för ökad säkerhet och bra bromseffekt.

Navee N40 Nordic - skivbroms bak

I höga hastigheter om 20 km/tim så kommer däcket att glida mot underlaget om du bromsar i full kraft. Det är inte det effektivaste sättet att bromsa på då du inte vill att hjulet låser sig helt. Detta gäller oavsett vilken elsparkcykel du köper och du kan om du vill reglera bromsens vajer och hur hårt den trycker åt bromsskivan.

Värt att nämna är att Navee N40 Nordic har bromsljus som klart förstärker ljusstyrkan på baklampan när du bromsar. Vi ser det som väldigt positivt och ger tydliga signaler om vad du gör och även vilka intensioner du har i trafiken.

Däck & Komfort

Navee N40 Nordic - däck och komfort

Däcken på Navee N40 Nordic är luftfyllda vilket är bra och det är rekommenderat att pumpa dem direkt då lågt lufttryck påverkar prestandan avsevärt. Ventilen är en bredare variant som ofta återfinns på bildäck och MTB-däck så du kommer behöva en cykelpump med det munstycket eller pumpa däcken på en bensinstation.

I manualen hänvisas det till 3,5 bar lufttrycket vilket är ganska högt och du kommer få sämre komfort på ojämnt underlag som grusvägar eller kullersten. Om du kör på mycket ojämnt underlag hade vi nog föredragit ett lite lägre lufttryck om ca 2-2,5 bar om vi hade fått gissa lite. Det ger dock effekter på maxhastigheten och slitaget på däcken.

Även om Navee N40 Nordic inte har någon inbyggd stötdämpning så upplevde vi en bra komfort och bättre än på modeller som haft punkteringsfria däck som inte pumpas. Detta kan säkert delvis tillskrivas att däcken är något större än på många andra modeller.

Komforten i övrigt är väldigt bra och vi gillade särskilt hur bred basbrädan för fötterna är. Ett par centimeter extra kan tyckas vara en detalj av mindre betydelsefull rang men det räcker att pendelavståndet är några kilometer för att en elsparkcykel med smal yta blir besvärande. Här upplevde vi att Navee N40 Nordic gör det väldigt bra.

Styret är också designat för att ge högre komfort genom att vara något bredare med sina 50 cm och det märks. Det är inte lika ryckigt att styra som på elscooters med smalare styre och kan förmodligen även ha en positiv inverkan på säkerheten.

Belysning & Mörkerkörning

Navee N40 Nordic - belysning fram mörker

När det kommer till belysningen så gör Navee N40 Nordic ett bra jobb med en relativt stark framlampa som ger ett bra fokuserat ljuset på vägbanan framför. Lampans riktning är ställbar så du ska kunna få det riktat så långt framför dig som du önskar och det kräver inget verktyg för att ändra vinkeln här.

Framlampan är oroväckande nära bromsvajern från handbromsen men vi upplevde aldrig att det var i vägen i praktiken.

Navee N40 Nordic - baklampa / bakbelysningBaklampan har lite mer svagt rött ljus och är inte tänkt att lysa upp lika mycket. Det syns dock tydligt i mörker och lyser upp kraftfull vid inbromsning.

I manualen avrekommenderas mörkerkörning för Navee N40 Nordic men vi tycker det mest är en försiktighetsåtgärd från tillverkaren. Den fungerar bra i mörker men samtidigt ökar riskerna då en elsparkcykeln har sämre förmåga att ta sig över och förbi hinder som snabbt dyker upp i vägbanan jämfört en vanlig cykel.

Gällande belysningen har vi inga anmärkningar på produkten utan det känns genomtänkt och fungerar bra i vårt test.

Övrigt

Ringklockan som är en viktig funktion på vilken cykel som helst är snyggt placerad vid handbromsen. Det känns naturligt placerad där och går att använda även när du bromsar vilket är positivt.

Det finns också ett par anmärkningar som är värda att nämna gällande Navee N40 Nordic som inte tas upp i några andra delar av vårt test.

Det första är cykelstödet som är otroligt klumpigt designat. Det är svårt att fälla ut med foten och även när vi lärt oss hur det vill förhålla sig så lyckas vi bara fälla ut det 50% av gångarna. Det är inte trögt men det är svårt att greppa flärpen med foten hela vägen vilket gör att fjädringen lätt drar tillbaka cykelstödet till infällt läge.

Ett sätt at lösa det är att försöka igen eller använda handen. Om du ändå fäller ihop elscootern så böjer du dig ändå neråt och då blir det mest en ny vana att träna in. Samtidigt är det kanske inte alltid du ska böja dig neråt. Det är en liten detalj men samtidigt en detalj man förväntar sig fungerar.

En annan brist med Navee N40 Nordic är manualen som egentligen är väldigt rik på bra information och genomtänkta varningar som är bra att känna till som ägare. Däremot är den inte korrekturläst där den svenska delen av manualen inte är helt översatt med både finska, norska/danska och tyska förklaringar och titlar. Som tur är går det att lista ut betydelserna ändå och det mesta är trots allt ändå på svenska.

I övrigt är manualen tydlig med information och många bilder vilket ger en bra visualisering av vad som menas.

Testperson

Vår testperson som kört Navee N40 Nordic väger ca 85 kg vid testtillfällena och även om där finns lite utrymme upp till den maximala användarvikten om 100 kg, så utmanas elescootern en hel del vilket är bra för att förstå begräsningar.

En person som väger mindre kan t.ex. förvänta sig bättre resultat i hur motorkraften upplevs medan en person som väger mer bör förvänta sig sämre.

Sammanfattning & Betyg

Navee N40 Nordic är en väldigt bra elsparkcykel när allt ska sammanställas. Den tillhör de bästa lagliga elsparkcyklarna som är lämpliga att satsa på för kortare pendlingsavstånd med god räckvidd, hög komfort, bra bromssystem och hygglig motorkapacitet.

Det är ingen tvekan om att det finns kraftfullare elsparkcyklar att köpa som både går fortare och har en helt annan kapacitet. Problemet är att dessa inte får framföras på allmänna vägar och att göra det skulle innebära att du framför ett olovligt fordon, vilket är straffbart.

När allt ska sys ihop finns det en handfull bra lagliga elsparkcyklar som tävlar om titeln ”bäst i test”. Även om Navee N40 Nordic inte är perfekt och har sina brister finner vi den värdig att titulera sig som bästa lagliga elsparkcykeln. Ett bra val om du tror dig kunna acceptera de få designmissar som existerar.

Det finns bra alternativ till Navee N40 Nordic men alla har sina kompromisser och gemensamt bland de lagliga modellerna är att de tappar hastighet i branta uppförsbackar, vissa mer än andra. Du kan läsa mer om dem i vår sammanställning över de bästa lagliga elsparkcyklarna.

Navee N40 Nordic
Utmärkelse Bäst i Test 2023 av Testat.nu
 • Mycket bra betyg i vårt test av elsparkcykeln
 • Rekommenderad tillverkad med flera bra modeller
Fördelar
 • Får framföras på svenska vägar
 • Relativt kraftig motor trots endast 250W
 • Mycket bra belysning både fram och bak
 • Bromsljus ökar trafiksäkerheten för dig och andra
 • Rejäl fotyta och brett styre ökar komforten vid körning
 • Mycket bra skivbroms där bak för god bromsförmåga
Nackdelar
 • Tappar maxhastighet i branta backar
 • Lite otympligt cykelstöd att fälla ut

Priser för Navee N40 Nordic

3 393 krTill Butik
 • Öppet köp i 14 dagar

Annonser i innehållet

Testat.nu har integrerat annonser i form av affiliatelänkar till återförsäljare, vilka genererar provision till oss vid köp. Det bör noteras att flertalet butiker som inkluderas i vår prisjämförelse är annonslänkar som ger oss provision för när du eller andra besökare väljer att klicka på dem och genomföra ett köp.

Vi vill vara transparenta med vad som är annonser och samtidigt poängtera att det inte påverkar priset för dig som konsument hos butiken.

Du kan läsa mer om vår prisjämförelse och hur detta påverkar vårt arbete i FAQ.

Stäng