Elsparkcyklar - ej lagliga

De flesta elsparkcyklar inte godkända för trafik

Elsparkcyklar har de senaste 5 åren slagit sig in med en storm i samhället och vi ser dem idag överallt.

De återfinns som uthyrningsobjekt snyggt placerade ut med städers cykelbanor och som välta blinkande objekt i rabatter kryddat med en känsla av rop på hjälp och nedskräpning. Detta har medfört striktare reglering från Transportsstyrelsen och nya lagar tillträdde från 1 september 2022 om hur dessa fordon får framföras och parkeras.

Det är uppenbart att mer reglering behövts för att få ordning på elsparkcyklarna som tillhör uthyrningsföretagen, och det är även hit tankarna fört oss när vi tänkt på elsparkcyklar i samhället.

Men i skuggan av detta växer ett kanske ännu större problem med de privatägda elsparkcyklarna. De ligger knappast och skräpar i någon rabatt då ägarna är mer brydda om att skydda sin egendom, men de är på sikt ändå en stor trafikfara.

De flesta elsparkcyklar som säljs får inte framföras i allmän trafik. De följer helt enkelt inte kraven som ställs för att kategoriseras som en cykel i trafiken.

74% av elsparkcyklar är inte godkända för trafik

Vi gjorde nyligen en granskning och test över de bästa elsparkcyklarna i Sverige. Redan i planeringsstadiet såg vi problematiken där elsparkcyklarnas flexar med specifikationer om kraftfulla motorer och topphastigheter som ligger över nivån om vad som tillåts i trafiken.

Av nyfikenhet har vi därför kartlagt de mest populära elsparkcyklarna som säljs i Sverige för att se vilka som är lagliga att framföra i trafik och vilka som inte är det.

För att en elsparkcykel ska vara laglig att framföra i trafiken så tillåts en maximal motoreffekt på 250 W och en topphastighet på 20 km/tim. Förutom detta ställs även andra krav som broms och ringklocka, samt reflexer och belysning vid mörkerkörning.

Transportstyrelsen har under 2021 föreslagit att ta bort begränsningen på 250 W för elsparkcyklar vilket också är en rimlig väg att gå, men lagen har inte ändrats och kravet på maxeffekten kvarstår. Topphastigheten är dock ingenting som lär ändras och ändå säljs många modeller som bryter mot dessa regler.

Resultat

Statistik Elsparkcyklar lagliga i Sverige

Vår granskning av de mest populära elsparkcyklarna 2023 visar att endast 26% (21st) är godkända sett till topphastighet och motoreffekt. Hela 52% (42st) har topphastigheter över 20 km/tim.

Nu har vi bara tittat på det översta skiktet av elsparcyklar som säljs, men det ger en tydlig bild av marknadsläget.

Här nedanför är resultatet sorterat på topphastighet följt av effekt. Röd markering indikerar topphastighet över 20 km/tim. Gul markering endast överträdelse i effekt och grön markering för modellerna som följer dagens krav på max 20 km/tim och 250W.

Produkt Hastighet (km/h) Effekt (Watt)
Ninebot by Segway Kickscooter GT2P 70 1500
Zero Scooters 10X 52V 65 1000
Lyfco 3000W Premium 60 3000
Eltra Ultra 800W 55 800
Nitrox 2000W 50 2000
Zero Scooters 9 48V 48 600
Minimotors Dualtron Mini 45 1000
E-Wheels E7 40 2400
Lyfco Premium 1600W 40 1600
Rull EcoDrive 1000W 48V 40 1000
Lyfco 1000W 38 1000
Nitrox Fatbike Litium 1500W 35 1500
Gardeney Fatbike 1000W 35 1000
E-Wheels E2S V2 30 700
E-Wheels E2S V2 PRO 30 500
iScooter i9Pro 30 500
Inmotion L9 30 500
Rull Trigger 500W 30 500
iScooter E9D 30 350
Xiaomi Mi Electric Scooter 4 Pro 25 700
NIU KQi2 Pro 25 600
Navee N65 EU 25 500
Navee S65 EU 25 500
Ninebot by Segway Kickscooter D28E 25 500
Eltra 67 500W 25 500
Ninebot by Segway KickScooter P65E 25 500
Unagi The Model One E500 25 500
Ninebot by Segway Kickscooter F65I 25 400
Ninebot by Segway KickScooter Max G30E II 25 350
Ninebot by Segway KickScooter F40E 25 350
Ninebot by Segway KickScooter Max G30 25 25 350
Ninebot by Segway KickScooter D38E 25 350
Ninebot by Segway KickScooter Max G30LE 25 25 350
Mi Electric Scooter Pro 2 25 300
Mi Electric Scooter 3 25 300
Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition 25 300
Mi Electric Scooter 3 Lite 25 300
Mi Electric Scooter M365 Pro (25) 25 300
Mi Electric Scooter 1S 25 250
Ninebot by Segway Kickscooter D18E 25 250
Ninebot by Segway KickScooter F25E 25 250
Impulse Wide Deck 23 100
E-Way E-600 20 600
E-Way E-600MAX 20 600
E-Way E-6075FRS 20 600
E-Way E-500 20 500
E-Way E-5045 20 500
NIU KQi3 Pro 20 350
E-Way E-3530 20 350
Ninebot by Segway KickScooter Max G30D II 20 350
Freev EVS Pro 400 20 350
Ninebot by Segway KickScooter F40D 20 350
Ninebot by Segway KickScooter Max G30D 20 20 350
Ninebot by Segway KickScooter F30D 20 300
Xiaomi Mi Electric Scooter 3 Nordic Edition 20 300
Mi Electric Scooter Pro 2 Nordic (20 ) 20 300
NIU KQi3 Sport 20 300
Denver SCO-65220 20 300
Ninebot by Segway E22D 20 300
Ninebot by Segway KickScooter E45D 20 300
Mi Electric Scooter Essential 20 250
Ninebot by Segway Air T15E 20 250
Ninebot by Segway KickScooter F20D 20 250
E-Way E-2520 20 250
Navee N40 Nordic 20 250
Mi Electric Scooter 1S Nordic (20 ) 20 250
Denver SCO-65110 20 250
Denver SCO-80125 20 250
Denver SEL-65110 20 250
Nitrox Alu-8 250W 20 250
DYU D3F 20 250
DYU D1F 250W 20 250
Nitrox SE250 20 250
E-Way E-2540 20 250
Velocifero MAD Air 250W 20 250
Razor PowerCore E100 18 100
Rull Nitrox 120W 15 120
vidaXL 90306/90307/91957 120W 12 120
vidaXL Seat 90310/90311/91957 12 120
Denver SCK-5300 21,6V 6 100
Denver SCK-5400 6 80

Problemen och riskerna

Topphastigheten på 20 km/tim är förmodligen väldigt rimlig av säkerhetsskäl för både förare och medtrafikanter. De små hjulen har en begränsad bromsförmåga och redan i 20 km/tim är bromssträckan lång i akuta situationer. Samtidigt vill kroppen fortsätta fram över styret vid inbromsning, något vi känt av även i våra tester.

Faktum är att som förare av en elsparkcykel är det viktigt att känna till fordonets egenskaper och vid maximal inbromsning behöver man som förare både hålla emot och flytta tyngdpunkten bakåt för att bibehålla en rimlig kontroll i inbromsningen vid 20 km/tim.

Kombinera denna vetskap med att många elscootrar för uthyrning körs nattetid, under påverkan av alkohol och avsaknad av hjälm så är det inte svårt att förstå varför så många personskador är kopplade till elsparkcyklar idag. Att många allvarliga olyckor är förknippade med körning nattetid utan hjälm och ofta påverkade av alkohol är ett mönster som rapporterats om från flera länder där ibland för Helsingfors i Finland. Även svenska Folksam har kartlagt skador orsakade av elsparkcyklar i Sverige och visar att 46% av alla skador sker mellan klockan 22:00 och 06:00. Även de drar liknande slutsatser om orsaken till dessa.

Privata elsparkcyklar framförs vanligtvis inte spontant på väg hem från en fest eller krogrunda, men här är istället problemet att de har betydligt högre kapacitet och framförs i topphastigheter motsvarande mopeders om 25-30 km/tim. Vissa är t.o.m. snabbare än så.

Den ökade hastigheten medför en kraftigt förhöjd risk som ställer högre krav på fordonet, något inte elsparkcyklar klarar av. Även om de rent tekniskt hade kunnat leva upp till detta hade de klassats som mopeder i trafiken och blivit tvungna att förhålla sig till dessa trafikregler.

Idag framförs dessa elsparkcyklar ofta illegalt på cykelbanor och gångbanor tillsammans med oskyddade trafikanter. Det medför en kraftigt ökad risk för så väl de själva som för medtrafikanter. Brottet är olovlig körning och lär leda till böter och eventuellt indraget körkort. Samtidigt kan du dömas för vårdslöshet i trafik.

Konsumenternas.se som har kopplingar till Konsumentverket har även rapporterat om att elsparkcyklar av dess natur inte omfattas av Trafikförsäkringen. Samtidigt skyddas inte de som blir påkörda och skadas av elsparkcykel om de inte själva tecknat en olycksfallförsärking. Om däremot elsparkcykeln som framförs inte är laglig borde det resultera i ett vårdslöst dömande för föraren som då blir ansvarig förutsatt att detta är något som framkommer i samband med olyckan eller eventuell utredning.

Vem bär ansvaret?

Rent juridiskt är detta en enkel fråga att besvara eftersom de som framför en elsparkcykel som inte följer trafikreglerna är själva ansvariga.

Det vi däremot ser i vår granskning är att majoriteten av alla elsparkcyklar som säljs inte följer dessa trafikregler och de flesta av köparna lär framföra fordonen på allmänna vägar och cykelbanor.

Distributörerna och de svenska e-handlarna säljer som aldrig förr och om efterfrågan är stor på snabba elsparkcyklar gör de sig själva en ekonomisk björntjänst att endast ta in lagliga modeller.

Det personliga ansvaret tycks generellt sett inte vara speciellt stort och med Polisens personal- och resursbrist lär de knappast prioritera att styra upp det än. Detta är allt som behövs för att receptet ”brist på ansvar” ska bakas in i trafiken, och det gräddas för fullt just nu.