Dåligt inomhusklimat

7 symtom på dåligt inomhusklimat

Har du ofta huvudvärk eller torra slemhinnor? Har du anställda som sjukanmäler sig mer än vad som anses normalt? Detta kan bero på ett dåligt inomhusklimat.

När ett hem eller en arbetsplats inte har tillräckligt bra ventilation, en för låg eller hög luftfuktighet eller problem med mögel kan det ha negativa effekter på hälsan.

Det finns flera olika anledningar till varför det uppstår luftföroreningar som kan leda till ett dåligt inomhusklimat. I den här artikeln kan du läsa mer om förbättrande åtgärder och sju vanliga tecken på att ditt hem eller arbetsplats har ett dåligt inomhusklimat.

7 symtom på dåligt inomhusklimat

Symtom dålig inomhusluftIllaluktande och obehagliga lukter samt invändig kondens på fönster är synliga tecken på att ditt inomhusklimat inte är optimalt. Det finns dock även andra sätt att upptäcka det på.

För som du har förstått vid det här laget har såväl luften som värmen och luftfuktigheten en stor påverkan på hur vi mår. Därför kan du lyssna på din kropp för att ta reda på om du har ett dåligt inomhusklimat.

Nedan kommer 7 vanliga tecken på har du har ett dåligt inomhusklimat:

  • Överkänslighet och allergiska reaktioner
  • Torr hud och torra slemhinnor
  • Irriterade och röda ögon
  • Hudrodnad och utslag
  • Trötthet och huvudvärk
  • Hosta, nysningar och luftvägsinfektioner
  • Heshet

Mögelangrepp kan ge allvarliga symtom vilket bl.a. Internetmedicin.se rapporterat om i sin artikel. Men det finns många andra orsaker till dålig inomhusluft och kan orsakas av problem så väl i hemmet som utanför.

Dåligt inomhusklimat – bidragande faktorer

Varje dag utsätts vi för miljontals små partiklar och allergener som kan ha en negativ inverkan på våra kroppar. Vi tar inte bara med oss dessa utifrån, utan kvalster, bakterier och andra föroreningar och allergener kan bildas inomhus och trivs extra bra i vissa förhållanden.

Otillräcklig ventilation

ventilation husI luften finns det mängder av föroreningar som bidrar till en försämrad luftkvalitet och som kan ha en besvärande eller hälsofarlig effekt på din kropp. Det kan handla om alltifrån damm till avgaser eller VOC:er från färg och möbler.

Dålig luft skapar ett dåligt inomhusklimat, vilket gör det otroligt viktigt att säkerställa ett välfungerande ventilationssystem. Bra ventilation hjälper till att suga ut dålig luft och släppa in ny. Väggar, tak och fönster ska därför vara ordentligt tätade för att det inte ska släppas in förorenad luft utifrån på andra håll.

För hög temperatur

En av de vanligaste anledningarna till att du har ett dåligt inomhusklimat är att det är för varmt. Man brukar säga att en behaglig inomhustemperatur bör ligga på 20–22 °C.

Torr luft

Inomhusklimatet påverkas också av luftfuktigheten. En allt för torr luft kan orsaka irritationer på dina slemhinnor och i längden resultera i trötthet och obehag. Skulle luften dessutom ha höga halter av damm eller kemikalier kan problemen förvärras ytterligare.

Fuktig luft

Samtidigt som en för låg luftfuktighet kan torka ut hår, hud och slemhinnor så kan en allt för hög luftfuktighet skapa en perfekt grogrund för både bakterier och virus.

Kroppen mår bra av en luftfuktighet mellan 40–50 %, men för att minska dammbildning och spridning av luftburna partiklar bör den ligga under 45 %.

Tips på hur du förbättrar luftkvaliteten

Oavsett om du har fått bekräftat att ditt inomhusklimat är dåligt eller om du besväras av ovanstående symtom så finns det flera saker du kan testa för att förbättra miljön runt omkring dig.

För dålig luftkvalitet

Ett bra sätt att ta reda på hur hemmets eller arbetsplatsens luftkvalitet ser ut är att investera i en luftrenare. Det är en maskin som mäter antalet partiklar, VOC:er och ibland även allergener, så att du kan hålla koll på de olika nivåerna. Den hjälper dessutom med att avlägsna dessa och sedan sprida en renad luft i hemmet.

För hög temperatur

Beror ditt dåliga inomhusklimat på en för hög temperatur bör du försöka att få ner den till 20–22 °C, eller åtminstone under 25 °C om du arbetar stillasittande.

Prova att sänka eller stänga av elementen, investera i en AC eller ställa om din klimatanläggning. En fläkt kan skapa känslan av en svalare luft, men den har ingen faktiskt kyleffekt och klarar alltså inte att sänka temperaturen i hela hemmet.

För hög luftfuktighet

Om ditt dåliga inomhusklimat istället har uppkommit på grund av en för hög luftfuktighet kan du titta närmare på de luftavfuktare som finns tillgängliga på marknaden.

Luftfuktigheten bör som tidigare nämnt ligga under 45 % för att minska spridningen av luftburna partiklar och damm. Bakterier trivs i sin tur i en luftfuktighet på 55 % eller högre och när den stiger över 70 % bildas det lättare mögel.

En luftavfuktare hjälper till att sänka luftfuktigheten genom att absorbera fukten i luften och hålla nivåerna stabila.

För låg luftfuktighet

Känner du att dina slemhinnor är torra och att dina ögon ofta kliar och är irriterade så kan luften istället vara för torr. Detta är särskilt vanligt under vinterhalvåret när det är kallt ute och du ökar värmen inomhus.

En luftfuktare fungerar då tvärtemot som en luftavfuktare och släpper istället ut fuktig luft i hemmet. På så sätt höjs luftfuktigheten till behagliga nivåer och förhoppningsvis slipper du dina besvär.